Tworzymy polską, wielomarkową grupę odzieżową. Chcemy być wyjątkowi. Dlatego współpracujemy z najlepszymi projektantami mody na świecie. To zobowiązuje. Jakość informacji jest dla nas równie ważna. Dlatego dbamy o przejrzystość naszej spółki i równy dostęp do informacji.

Raporty

Raporty bieżące i okresowe

2018

16.03.2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lutym 2018 r.(13/2018)

05.03.2018
Nabycie akcji własnych. (12/2018)

02.03.2018
Nabycie akcji własnych. (11/2018)

19.02.2018
Nabycie akcji własnych. (10/2018)

16.02.2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w styczniu 2018 r.(9/2018)

15.02.2018
Nabycie akcji własnych. (8/2018)

09.02.2018
Nabycie akcji własnych. (7/2018)

06.02.2018
Nabycie akcji własnych. (6/2018)

30.01.2018
Harmonogram raportów okresowych na rok 2018. (5/2018)

19.01.2018
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 19 stycznia 2018 roku.(4/2018)

19.01.2018
Zgłoszenie sprzeciwu do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 19 stycznia 2018 roku. (3/2018)

19.01.2018
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 19 stycznia 2018 roku.(2/2018)

18.01.2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. w grudniu 2017 r. (1/2018)

2017

23.12.2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 19 stycznia 2018 r. (39/2017)

18.12.2017
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. w listopadzie 2017 r.(38/2017)

05.12.2017
Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.(37/2017)

01.12.2017
Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. (36/2017)

29.11.2017
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku

17.11.2017
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. w październiku 2017 r.(35/2017)

31.10.2017
Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.(34/2017)

30.10.2017
Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.(33/2017)

18.10.2017
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. we wrześniu 2017 r. (32/2017)

18.10.2017
Decyzja Zarządu Esotiq & Henderson S.A. o rozpoczęciu publikacji informacji o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach. (31/2017)

27.09.2017
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku

26.09.2017
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.(30/2017)

25.08.2017
Odwołanie Członka Zarządu Esotiq & Henderson S.A.(29/2017)

02.08.2017
Ustalenie Dnia Referencyjnego i daty rejestracji akcji EMG S.A. na rachunkach Akcjonariuszy(28/2017)

27.07.2017
Zbycie akcji EMG S.A.(27/2017)

21.07.2017
Podział Esotiq & Henderson S.A. przez wydzielenie(26/2017)

30.06.2017
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2017 roku(25/2017)

30.06.2017
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2017 roku(24/2017)

22.06.2017
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 22 czerwca 2017 roku. (23/2017)

22.06.2017
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 22 czerwca 2017 roku(22/2017)

21.06.2017
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 20 czerwca 2017 roku(21/2017)

21.06.2017
Treść uchwałpodjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 20 czerwca 2017 roku(20/2017)

13.06.2017
Zatwierdzenie Memorandum informacyjnego EMG S.A.(19/2017)

03.06.2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r.(18/2017)

31.05.2017
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 31 maja 2017 roku.(17/2017)

31.05.2017
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 31 maja 2017 roku.(16/2017)

30.05.2017
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku

17.05.2017
Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Esotiq & Henderson S.A.(15/2017)

17.05.2017
Powołanie Członka Zarządu Esotiq & Henderson S.A.(14/2017)

04.05.2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 31 maja 2017 r. (13/2017)

25.04.2017
Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2016

25.04.2017
Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2016

11.04.2017
Drugie zawiadomienie o podziale Esotiq & Henderson S.A.(12/2017)

27.03.2017
Zawiadomienie o podziale Esotiq & Henderson S.A.(11/2017)

17.03.2017
Propozycja nabycia akcji spółki zależnej.(10/2017)

16.03.2017
Rejestracja spółki zależnej(09/2017)

03.03.2017
Zawiadomienie o zgłoszeniu zmiany planu podziału Esotiq & Henderson S.A.(08/2017)

20.02.2017
Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk (EBI 01/2017)

18.02.2017
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna(07/2017)

17.02.2017
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 17 lutego 2017 roku(06/2017)

17.02.2017
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 17 lutego 2017 roku(05/2017)

14.02.2017
Zawiązanie spółki zależnej - aktualizacja informacji o zamiarze dokonania podziału Esotiq & Henderson S.A.(04/2017)

31.01.2017
Harmonogram raportów okresowych na rok 2017(03/2017)

21.01.2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 17 lutego 2017 r.(02/2017)

03.01.2017
Drugie zawiadomienie o zamiarze dokonania podziału Esotiq & Henderson S.A.(01/2017)

2016

19.12.2016
Aktualizacja zawiadomienia o zamiarze dokonania podziału Esotiq & Henderson S.A.(24/2016)

24.11.2016
Wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu podziału Esotiq & Henderson S.A.(23/2016)

23.11.2016
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku

03.11.2016
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej.(22/16)

28.10.2016
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku.(21/16)

30.09.2016
Zawiadomienie o zgłoszeniu planu podziału Esotiq & Henderson S.A.(20/16)

29.09.2016
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku

28.09.2016
Skorygowany skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 roku

28.09.2016
Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2016 roku.(19/2016)

26.08.2016
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku.(18/2016)

23.08.2016
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.(17/2016)

23.08.2016
Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Esotiq & Henderson S.A. (16/2016)

04.08.2016
Zawiadomienie KNF o podejrzeniu wystąpienia manipulacji akcjami. (15/2016)

30.06.2016
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (14/2016)

30.06.2016
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2016 roku. (13/2016)

14.06.2016
ESOTIQ & HENDERSON SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - informacje dodatkowe(12/2016)

03.06.2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 30 czerwca 2016r.(11/2016)

31.05.2016
Powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu.(10/2016)

16.05.2016
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 roku(01/2016)

05.05.2016
Podjęcie decyzji o zamiarze podziału Esotiq & Henderson S.A.(09/2016)

21.03.2016
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2015

21.03.2016
Jednostkowy raport roczny Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2015

01.02.2016
Informacje uzyskane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.(8/2016)

31.01.2016
Informacje uzyskane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.(7/2016)

31.01.2016
Harmonogram raportów okresowych na rok 2016.(6/2016)

28.01.2016
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.(5/2016)

16.01.2016
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A.(4/2016)

16.01.2016
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 15 stycznia 2016 roku.(3/2016)

16.01.2016
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 15 stycznia 2016 roku.(2/2016)

15.01.2016
Zwarcie znaczącej umowy.(1/2016)

2015

29.12.2015
Podjecie uchwały o podwyższeniu kapitału spółki zależnej.(17/2015)

29.12.2015
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 28 grudnia 2015 roku.(15/2015)

28.12.2015
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.(16/2015)

28.12.2015
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 28 grudnia 2015 roku.(15/2015)

28.12.2015
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 28 grudnia 2015 roku.(14/2015)

22.12.2015
Rozwój działalności Esotiq Germany GmbH.(13/2015)

05.12.2015
Umieszczenie na wniosek akcjonariusza sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 28 grudnia 2015 roku.(12/2015)

01.12.2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 28 grudnia 2015 roku.(11/2015)

01.12.2015
Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta.(10/2015)

16.11.2015
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015 roku

15.09.2015
Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F Esotiq & Henderson S.A.(9/2015)

07.09.2015
Podjęcie uchwały o zarejestrowaniu w KDPW akcji serii F Esotiq & Henderson S.A. (8/2015)

31.08.2015
Skonsolidowany raport półroczny

13.08.2015
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. (7/2015)

07.08.2015
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (6/2015)

03.08.2015
Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Esotiq & Henderson S.A. (5/2015)

28.07.2015
Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Esotiq & Henderson S.A. (4/2015)

22.07.2015
Podsumowanie oferty publicznej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. (3/2015)

20.07.2015
Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Esotiq & Henderson S.A. (2/2015)

16.07.2015
Uzyskanie dostępu do ESPI. (1/2015)

16.07.2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Uchwały Zarządu GPW w Warszawie S.A. (11/2015)

15.07.2015
Uchwały Zarządu GPW w Warszawie S.A. (22/2015)

13.07.2015
Uchwała Zarządu KDPW S.A. o rejestracji praw do akcji oraz warunkowej rejestracji akcji Esotiq & Henderson S.A. (21/2015)

10.07.2015
Przydział Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej Esotiq & Henderson S.A. (20/2015)

03.07.2015
Informacja o cenie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach. (19/2015)

03.07.2015
Zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego. (18/2015)

03.07.2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Informacja o cenie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji oferowanych oraz Ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach. (10/2015)

27.06.2015
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku. (17/2015)

24.06.2015
Ustalenie ceny maksymalnej akcji oferowanych - zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego. (16/2015)

24.06.2015
Publikacja prospektu emisyjnego ESOTIQ & HENDERSON S.A. (15/2015)

01.07.2015
Nabycie znacznego pakietu akcji Esotiq & Henderson S.A. - informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (9/2015)

27.06.2015
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 26 czerwca 2015 roku. (8/2015)

22.06.2015
Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego ESOTIQ & HENDERSON S.A. (14/2015)

02.06.2015
Podwyższenie kapitału zakładowego Esotiq & Henderson S.A. (13/2015)

31.05.2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 26 czerwca 2015r. (12/2015)

31.05.2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 26 czerwca 2015r. (7/2015)

21.05.2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Rejestracja zmiany Statutu Spółki. (11/2015)

15.05.2015
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku. (10/2015)

07.05.2015
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2014 (9/2015)

07.05.2015
Jednostkowy raport roczny Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2014 (8/2015)

05.05.2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Esotiq & Henderson S.A. (7/2015)

25.04.2015
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (6/2015)

07.04.2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. (6/2015)

07.04.2015
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 kwietnia 2015 roku. (5/2015)

07.04.2015
ZESOTIQ & HENDERSON SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. w dniu 7 kwietnia 2015 roku. (5/2015)

31.03.2015
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (4/2015)

31.03.2015
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (3/2015)

27.03.2015
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (2/2015)

11.03.2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 7 kwietnia 2015r. (4/2015)

11.03.2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 7 kwietnia 2015r. (1/2015)

16.02.2015
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 roku. (3/2015)

31.01.2015
Harmonogram raportów okresowych na rok 2015. (2/2015)

14.01.2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Postanowienie o zmianie Statutu Spółki. (1/2015)

2014

25.11.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana firmy i siedziby spółki zależnej. (35/2014)

14.11.2014
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2014 roku. (34/2014)

05.11.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Rejestracja zmiany Statutu Spółki. (33/2014)

22.10.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. (23/2014)

16.10.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana firmy spółki zależnej. (32/2014)

13.10.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. (22/2014)

11.10.2014
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 października 2014 roku. (21/2014)

11.10.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esostiq & Henderson S.A. z dnia 10 października 2014 r. (31/2014)

19.09.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Nabycie udziałów w spółce (30/2014)

15.09.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Złożenie prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego (29/2014)

12.09.2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - zmiana terminu (28/2014)

12.09.2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - zmiana terminu (20/2014)

08.09.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Przekazanie informacji wyjaśniającej

08.09.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

04.09.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA zwołanie NWZ spółki

20.08.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Korekta raportu kwartalnego nr 24/2014 "Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 rok"

14.08.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 rok

23.07.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Nabycie udziałów Henderson sp. z o.o.

09.07.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Wybór kancelarii do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych

05.07.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki załączniki

01.07.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję załącznik

30.06.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esostiq & Henderson S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r. załącznik

30.06.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na ZWZ spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku.

24.06.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Rejestracja zmiany Statutu Spółki w KRS załącznik

24.06.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

18.06.2014
Esotiq & Henderson S.A. (EAH): Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zależnej (raport nr 17/2014 )

18.06.2014
Esotiq & Henderson S.A. (EAH): Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zależnej (raport nr 16/2014 )

06.06.2014
Esotiq & Henderson SA (EAH): Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok. (raport nr 15/2014 )załączniki

06.06.2014
Esotiq & Henderson SA (EAH): Jednostkowy raport roczny za 2013 rok (raport nr 14/2014 )załączniki

04.06.2014
Esotiq & Henderson SA (EAH): Aktualizacja harmonogramu raportów okresowych na rok 2014 (raport nr 13/2014 )

04.06.2014
Esotiq & Henderson SA (EAH): Korekta raportu bieżącego nr 11/2014 (dot. ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na 30/06/2014) (raport nr 12/2014 ) załączniki

03.06.2014
Esotiq & Henderson SA (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 30/06/2014 (raport nr 16/2014 ) załącznik

03.06.2014
Esotiq & Henderson SA (EAH): ESOTIQ & HENDERSON SA - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 30/06/2014 (raport nr 11/2014 ) załączniki

15.05.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2014 rok załącznik

29.04.2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (raport nr 15/2014)

29.04.2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (raport nr 14/2014)

29.04.2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (raport nr 13/2014)

28.04.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA (EAH): Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (raport nr 12/2014)

28.04.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA (EAH): Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (raport nr 11/2014)

24.04.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA (EAH): Podwyższenie Kapitału Zakładowego Spółki (raport nr 9/2014)

15.04.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA (EAH): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w dniu 14 kwietnia 2014 r. (raport nr 10/2014)

14.04.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA (EAH): Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. w dniu 14 kwietnia 2014 roku (raport nr 8/2014) załącznik

04.04.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA (EAH): Nabycie udziałów w Spółce Zależnej Eva Minge Design Sp. z o.o. (raport nr 7/2014)

19.03.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 14/04/2014 wraz z projektami uchwał (raport nr 7/2014)) załącznik

19.03.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 14/04/2014 wraz z projektami uchwał (raport nr 6/2014) załącznik

10.03.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA (EAH): Odwołanie NWZA (raport nr 5/2014)

10.03.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA (EAH): Raport odwołanie NWZA (raport nr 5/2014).

07.03.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA (EAH): Zmiana lokalizacji NWZA (raport nr 4/2014)

07.03.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA (EAH): Zmiana lokalizacji NWZA (raport nr 4/2014)

05.03.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA (EAH): Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. zwołanym na dzień 10 marca 2014 r. załącznik

14.02.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2013 roku załącznik

13.02.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 10/03/2014 wraz z projektami uchwał (raport nr 1/2014 )

12.02.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 10/03/2014 wraz z projektami uchwał (raport nr 2/2014) załączniki

17.01.2014
ESOTIQ & HENDERSON SA (EAH): ESOTIQ: Harmonogram raportów okresowych na rok 2014 (raport nr 1/2014 )

2013

14.11.2013
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2013 roku załącznik

14.08.2013
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2013 załącznik

07.08.2013
ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana stanu posiadania akcji

06.08.2013
ESOTIQ & HENDERSON SA Zmiana stanu posiadania akcji
ESOTIQ & HENDERSON SA - zawiadomienie o zbyciu akcji spółki przez członka rady nadzorczej

22.07.2013
ESOTIQ & HENDERSON SA wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych

27.06.2013
ESOTIQ & HENDERSON SA powołanie członków rady nadzorczej
ESOTIQ & HENDERSON SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 r.
ESOTIQ & HENDERSON SA treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 roku załącznik

14.06.2013
GPW: Animator dla akcji spółki ESOTIQ & HENDERSON

05.06.2013
ESOTIQ & HENDERSON SA - korekta raportu bieżącego nr 09/2013 załącznik

31.05.2013
ESOTIQ & HENDERSON SA - ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 26/06/2013 załącznik
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy raport roczny za 2012 rok załącznik
ESOTIQ & HENDERSON SA Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok. załącznik

15.05.2013
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolodowany raport za I kwartał 2013 załącznik

10.04.2013
ESOTIQ & HENDERSON SA zwiększenie zaangażowania kapitałowego w spółce zależnej

04.03.2013
ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji przez Ego Fashion Sp. z o.o.

15.02.2013
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 rok, załącznik

14.02.2013
ESOTIQ & HENDERSON SA odwołanie prognozy wyników finansowych na 2012 rok

28.01.2013
ESOTIQ & HENDERSON SA harmonogram raportów okresowych na rok 2013

09.01.2013
ESOTIQ & HENDERSON SA zmiana adresu emitenta

2012

12.12.2012
ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie spółki zależnej

11.12.2012
ESOTIQ & HENDERSON SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

14.11.2012
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolodowany raport za III kwartał 2012 załącznik

30.10.2012
ESOTIQ & HENDERSON SA zmiania stanu posiadania znacznego akcjonariusza
ESOTIQ & HENDERSON SA zmiania stanu posiadania znacznego akcjonariusza

26.10.2012
ESOTIQ & HENDERSON SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

11.09.2012
ESOTIQ & HENDERSON SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Eva Minge Design Sp. z o.o.

06.09.2012
ESOTIQ & HENDERSON SA - informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii D

30.08.2012
ESOTIQ & HENDERSON SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki

16.08.2012
ESOTIQ & HENDERSON SA - incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
ESOTIQ & HENDERSON SA - skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2012 załącznik

02.08.2012
ESOTIQ & HENDERSON SA - objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki zależnej

31.07.2012
ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez Ego Fashion Sp. z o.o.

23.07.2012
ESOTIQ & HENDERSON SA zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą

10.07.2012
ESOTIQ & HENDERSON SA - wybór biegłego rewidenta

03.07.2012 ESOTIQ & HENDERSON SA incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego z terminową publikacją raportów bieżących
ESOTIQ & HENDERSON SA utworzenie spółki zależnej EVA MINGE DESIGN Sp. z o.o.

25.06.2012
ESOTIQ & HENDERSON SA - treść uchwał podjętych na WZA załącznik

28.05.2012
ESOTIQ & HENDERSON SA zwołanie ZWZA załącznik
ESOTIQ & HENDERSON SA ogłoszenia o zwołaniu WZ 22/06/2012 wraz z projektami uchwał załącznik

23.05.2012
ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji przez Ego Fashion Sp. z o.o.
ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez Ego Fashion Sp. z o.o.

11.05.2012
ESOTIQ & HENDERSON SA Skonoslidowany raport okresowy za I kwartał 2012 załącznik

09.05.2012
ESOTIQ & HENDERSON SA zmiana harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2012 r.

07.05.2012
ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji spółki przez Ego Fashion Sp. z o.o.

24.04.2012
ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji przez Ego Fashion Sp. z o.o.

13.04.2012 ESOTIQ & HENDERSON SA Skonsolidowany raport roczny za rok 2011 Esotiq & Henderson S.A. załącznik ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy raport roczny za rok 2011 Esotiq & Henderson S.A. załącznik

14.03.2012
ESOTIQ & HENDERSON SA wykaz akcjonariuszy

21.02.2012
ESOTIQ & HENDERSON SA - wniosek akcjonariusza z projektami uchwał NWZA

14.02.2012
ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez Jana Szlązaka
ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji spółki przez Warmenbad Investments Limited.

08.02.2012
ESOTIQ & HENDERSON SA ogłoszenia o zwołaniu NWZ z dnia 13/03/2012 wraz z projektami uchwał

07.02.2012
ESOTIQ & HENDERSON SA podpisanie listu intencyjnego o zamiarze nabycia udziałów Minge Design

2011

30.12.2011
ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez osobę powiązaną

25.11.2011
ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez Ego Fashion Sp. z o.o.

09.11.2011
ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji ESOTIQ & HENDERSON SA przez Ego Fashion Sp. z o.o.

21.10.2011
ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji spółki przez osobę powiązaną.

14.10.2011
ESOTIQ & HENDERSON SA podpisanie listu intencyjnego o zamiarze zbycia akcji przez głównego akcjonariusza

22.07.2011
ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez Ego Fashion Sp. z o.o.

07.07.2011
KDPW: Oznaczenie pw spółki ESOTIQ & HENDERSON SA

20.06.2011
GPW: uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex o akcje spółki ESOTIQ

14.06.2011
GPW: Pierwszy dzień notowań akcji B spółki ESOTIQ & HENDERSON

13.06.2011
KDPW: Rejestracja pw spółki ESOTIQ & HENDERSON SA
GPW: wprowadzenie do obrotu akcji ESOTIQ & HENDERSON S.A.

Biuro prasowe

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Koszule na miarę marki Henderson

27-02-2018

Henderson Shirts to nowy projekt Esotiq & Henderson. Nie będzie to jednak tradycyjny sklep, tylko internetowa platforma z innowacyjną na polskim rynku usługą - szyciem męskich koszul na miarę. Giełdowa spółka udziela licencji na markę, rozwojem zajmuje się zewnętrzny partner. Internet to coraz ważniejszy kanał sprzedaży w grupie Esotiq & Henderson. Według wstępnych danych o sprzedaży, opublikowanych w raporcie z 18 stycznia, w ubiegłym roku przychody w sieci wzrosły o 150...

Czytaj więcej

Przychody rosną szybciej niż koszty, zysk mocno w górę

30-11-2017

Znacząca poprawa rentowności, skokowa poprawa wyniku operacyjnego i netto, trzycyfrowy wzrost sprzedaży w internecie to główne wydarzenia III kwartału w grupie Esotiq & Henderson. Spółka utrzymuje wysoką marżę brutto i optymalizuje sieć sprzedaży. Skonsolidowana sprzedaż spółki Esotiq & Henderson w trzecim kwartale tego roku wyniosła 40,4 mln zł (+7,8 proc.), z czego 39,8 mln zł przypadało na spółkę matkę (+21 proc.). Wynik operacyjny grupy w trzecim kwartale 2017 wyniósł 1 mln...

Czytaj więcej

Rekordowe przychody w I półroczu, zysk operacyjny na plusie

28-09-2017

Szersza oferta, integracja kanałów sprzedaży i odpowiednie zarządzanie promocjami zapewniły grupie Esotiq & Henderson skokowy wzrost przychodów w I półroczu 2017. Wysoka marża brutto oraz kontrola kosztów umożliwiły z kolei znaczącą poprawę wyniku operacyjnego oraz netto. Skonsolidowana sprzedaż odzieżowej grupy z Gdańska w pierwszej połowie roku wzrosła o 24,7 proc. do 79,2 mln zł, z czego 71,8 mln zł przypadało na spółkę matkę (+28,6 proc.). Wynik operacyjny grupy po I półroczu...

Czytaj więcej

Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału EMG SA

22-07-2017

21 lipca sąd wydał postanowienie o wpisie do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego EMG SA o 223 350,00 zł. To oznacza, że z punktu widzenia akcjonariuszy odzieżowej spółki, podział już nastąpił. W przypadku grupy Esotiq & Henderson podział odbywał się przez wydzielenie majątku części odzieżowej ze spółki dzielonej (E&H) do spółki przejmującej, czyli EMG SA. Na mocy art. 530 § 2 KSH, w przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę...

Czytaj więcej

Akcjonariusze Esotiq & Henderson za podziałem

23-06-2017

Podział grupy Esotiq & Henderson jest już faktem. Akcjonariusze 22 czerwca zdecydowali o wydzieleniu części odzieżowej grupy do spółki EMG SA. Od strony formalnej pozostaje tylko dokonanie właściwych rejestracji w Sądach Rejestrowych. Podział Esotiq & Henderson odbędzie się poprzez przeniesienie majątku części odzieżowej na spółkę EMG SA. Memorandum informacyjne EMG SA zostało opublikowane 13 czerwca na stronie spółki przejmującej: http://www.emgsa.pl. W wyniku podziału nastąpi podwyższenie kapitału spółki EMG i wydanie akcji. Akcjonariusze...

Czytaj więcej

Poprawa wyników w pierwszym kwartale

31-05-2017

Wzrost przychodów, znacząca poprawa wyników, coraz większy udział Internetu w przychodach grupy to główne osiągnięcia I kwartału w spółce Esotiq & Henderson. Zarząd oczekuje, że podział grupy na część bieliźniarską i odzieżową nastąpi w tym kwartale. Przychody odzieżowej grupy z Gdańska w I kwartale 2017 r. wzrosły do 37,7 mln zł (+27 proc.). Strata na działalności operacyjnej grupy w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniosła 1,05 mln zł, a strata netto...

Czytaj więcej

Grupa kończy 2016 rok poprawą rentowności

25-04-2017

IV kwartał 2016 dla Esotiq & Henderson był najlepszy w całym roku. Zarząd odzieżowej spółki podkreśla, że widać już efekty pracy nad rentownością i optymalizacją sieci handlowej. Główny cel grupy na ten rok to dalszy wzrost sprzedaży w przeliczeniu na metr kwadratowy. Przychody odzieżowej grupy Esotiq & Henderson w 2016 r. wzrosły o 17 proc. do 141,1 mln zł. Chociaż strata netto grupy przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wzrosła do 4...

Czytaj więcej

Akcjonariusze za podziałem grupy Esotiq & Henderson

18-02-2017

Akcjonariusze Esotiq & Henderson podczas NWZ z 17 lutego upoważnili Zarząd Spółki do dokonania podziału. Dzięki temu spółka EMG SA, do której zostaną wydzielone aktywa modowe, będzie mogła ubiegać się o o wprowadzenie akcji na NewConnect.    Plan podziału grupy Esotiq & Henderson zakłada, że w dzielonej spółce, notowanej na GPW, ma pozostać m in. sieć salonów ESOTIQ z kosmetykami i bielizną w Polsce, Niemczech i na Wschodzie wraz z internetowymi sklepami...

Czytaj więcej

Ponad 300 sklepów w czterech krajach

24-11-2016

Uruchomienie sieci salonów na Ukrainie i Białorusi, dokapitalizowanie spółki w Niemczech, coraz większe przychody z Internetu – to najważniejsze wydarzenia ostatnich trzech miesięcy w grupie Esotiq & Henderson. Odzieżowa spółka zapowiada kolejne inwestycje w salony i w e-commerce. Grupa Esotiq & Henderson na koniec III kwartału tego roku miała już ponad 300 sklepów w 4 krajach. Powierzchnia handlowa na koniec września była wyższa aż o 25 proc. r/r . Wzrost został wypracowany...

Czytaj więcej
  ul. Szybowcowa 8A, Gdańsk,
  +48 58 728 48 00
  +48 58 550 78 50
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
facebook.com/esotiq
EsotiqHenderson na GPW
katalog esotiq

informacje o polityce cookies